PROXECTO DE ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DAS BASES PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS PARA O FOMENTO DA NATALIDADE DO CONCELLO DE CARIÑO

Documentos Relacionados

PROXECTO DE ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DAS BASES PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS PARA O FOMENTO DA NATALIDADE DO CONCELLO DE CARIÑO

Departamento: secretaría

Inicio da tramitación: 09/05/2018

Obxecto: o obxecto último deste proxecto é fomentar a natalidade, a través da concesión de axudas económicas ás familias do Concello de Cariño que teñan fillos/as por nacemento ou adopción.

Estado actual:Aprobada e publicada no BOP nº 148 de 06/08/2018

Prazo para remitir suxestións: 09/05/2018 ao 24/05/2018

Forma de remitir suxestións: poderán ser formuladas cantas suxestións se estimen convenientes por vía electrónica a través do formulario habilitado nesta mesma páxina ou mediante a súa presentación en calquera dos lugares previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo.