Participación

O artigo 133 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, PACAP, determina que con carácter previo á elaboración do proxecto ou anteproxecto de lei ou de regulamento, sustanciarase unha consulta pública a través do portal web da administración competente na que se recabará a opinión dos suxeitos e das organizacións máis representativas afectadas pola futura norma.