BORRADOR ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPEZA DE ESPAZOS PÚBLICOS E RECOLLIDA DE RESIDUOS

 

 

Documentos Relacionados

BORRADOR ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPEZA DE ESPAZOS PÚBLICOS E RECOLLIDA DE RESIDUOS

 

Departamento: SECRETARÍA

Inicio da tramitación: 29/08/2018

Obxecto: O obxecto da presente Ordenanza é actualizar a presente Ordenanza de limpeza do Concello de Cariño, publicada no BOP nº 282, de 10/12/1990. Preténdese garantizar un espazo urbano de calidade, detrminando as responsabilidades tanto da Administración como dos cidadáns, para que, con unha actitude responsable, se acaden mellores resultados na limpeza viaria e na xestión dos residuos, facilitando a separación de éstes para a súa recollida selectiva.

Estado actual: en prazo de envío de suxestións

Prazo para remitir suxestións: 30/08/2018- 14/09/2018

Forma de remitir suxestións: poderán ser formuladas cantas suxestións se estimen convenientes por vía electrónica a través do formulario habilitado nesta mesma páxina ou mediante a súa presentación en calquera dos lugares previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo.