TITULO: MODIFICACION DA ORDENANZA MUNICIPAL DE EMERXENCIA SOCIAL DO CONCELLO DE CARIÑO

 

Documentos Relacionados

TEXTO DEFINITIVO DA ORDENANZA MUNICIPAL DE EMERXENCIA SOCIAL DO CONCELLO DE CARIÑO

 

Departamento: Intervención

Inicio da tramitación: 09/01/2018

Obxecto: o obxecto do presente texto é modificar a Ordenanza de emerxencia social do Concello no relativo á presentación de solicitudes e á xustificación das axudas.

Estado actual: APROBADA E PUBLICADA BOP

Prazo para remitir suxestións: PECHADO

Forma de remitir suxestións: poderán ser formuladas cantas suxestións se estimen convenientes por vía electrónica a través do formulario habilitado nesta mesma páxina ou mediante a súa presentación en calquera dos lugares previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo.