TITULO: ORDENANZA XERAL DE SUBVENCIÓNS DO CONCELLO DE CARIÑO

Documentos Relacionados

ORDENANZA XERAL DE SUBVENCIÓNS DO CONCELLO DE CARIÑO

Departamento: Intervención

Inicio da tramitación: 24/01/2018

Obxecto: O obxecto da presente Ordenanza é a regulación do réxime xurídico xeral das subvencións adaptada á Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións e o seu regulamento.

Estado actual: Aprobada e publicada no BOP nº86 de 08/05/2018

Prazo para remitir suxestións: 25-01/2018 ao 08-02-2018

Forma de remitir suxestións: poderán ser formuladas cantas suxestións se estimen convenientes por vía electrónica a través do formulario habilitado nesta mesma páxina ou mediante a súa presentación en calquera dos lugares previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo.

Formulario de participación

Cubra este formulario e a súa suxestión será atendida polo departamento que elaborou esta norma. Lembre que os campos sinalados con asterisco (*) son obrigatorios

Datos persoais e Suxestións

    [recaptcha]

    En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámolo/a de que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro do que é responsable o órgano ou entidade que figura como tramitador desta normativa. A persoa interesada poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante o devandito organismo.